ZÁCHOVNÁ

1.kazy čí nevyhovující  výplně:

  • snažíme se o optimální odstranění kazů nebo nevyhovujících výplní s minimální ztrátou zdravé zubní tkáně
  • podle lokalizace a velikosti defektu Vám navrhneme ideální výplňový materiál, s ohledem na jeho estetickou úroveň

2. ošetření kořenových kanálků (endodoncie):

  • jedná se o léčbu zubní dřeně, která je infikovaná nejčastěji z hlubokého zubního kazu
  • ošetření spočívá v odstranění zubní dřeně, mechanickém a chemickém vyčištění
  • následuje zaplnění kořenovou výplní, která zamezuje dalšímu pronikání bakterií
  • ošetření je zcela bezbolestné
  • probíhá kompletně pod operačním mikroskopem
  • ošetření kořenových kanálků je unikátní a nejde jej opakovat více krát kolem dokola
  • další pokročilou fází endodoncie je chirurgická endodoncie
  • při selhání endodoncie je další fázi  extrakce, augmentace kosti a implantace